ECOPIEDRA

Zákon o ochraně osobních údajů

 

Tímto vás informujeme, že podle Zákona č. 15/1999 z 13. prosince o Ochraně osobních údajů budou vaše osobní údaje zařazeny do souboru, který je majetkem společnosti ECOPIEDRA, S.L. Účelem tohoto souboru je odpovídat na vaše žádosti o poskytnutí informací a informovat vás o novinkách, službách a produktech, které naše společnost nabízí. Vaše údaje budou společností ECOPIEDRA, S.L., poskytnuty společnosti ECOCEMENT, S.L., členu naší skupiny, která vás také bude informovat o svých výrobcích a službách.

Můžete uplatit své právo na přístup ke svým osobním údajům v našem držení, jejich opravu, na námitky proti jejich používání nebo odvolání souhlasu s jejich využíváním prostřednictvím kontaktování naší kanceláře v Madridu na adrese c/ Emiliano Barral 16, local 7. Svou korespondenci označte pro lepší orientaci "Osobní údaje".